KRAGERØ SKOLEBIBLIOTEK

   
Velkommen til skolebiblioteket ved Kragerø skole
Huskelisten er tom
Velkommen til skolebiblioteket ved Kragerø skole

Søk etter bøker i skolebiblioteket! Finn riktig hylleplassering for boka/bøkene du vil låne: Her kan du som elev/lærer ved Kragerø skole, søke og finne bøker du ønsker å lese. Søk på tittel, forfatter, emne. Registrer boka i selvbetjent utlån! God lesing til alle!
Ønsker du kontakt med Kragerø bibliotek?
MAIL: biblikoteket@kragero.kommune.no
HJEMMESIDE: http://kragerobib.no/

select